Fotografia w przestrzeni publicznej

Poniżej prezentujemy plan konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Fundację Absolwentów UMCS, pod patronatem Dziekana Prawa i Administracji UMCS. Partnerami tego wydarzenia jest m.in. nasza Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa oraz Agencja Fotograficzna TERRA. Gratulujemy wszystkim wszystkim zakwalifikowanym prelegentom i zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Fotografia w przestrzeni publicznej

 PLAN KONFERENCJI

 

29 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 10.00

10.00 – 10.40 rejestracja uczestników

10.40 – 11.10 otwarcie konferencji – wykład inauguracyjny doktora Pawła Sadowskiego pt. Fotografia jako dowód postępowania administracyjnego, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

 PANEL I

11.10 – 11.30 – Rafał Bil – Prawa człowieka w fotografii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

11.30 – 11.50 – Diana Tylus – Dobra osobiste w postaci wizerunku, a dozwolone przypadki wykorzystania fotografii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

11.50 – 12.05 – Adrianna Szewc – Przestrzeń publiczna w kontekście projektowania przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.05 – 12.30 – przerwa kawowa

 PANEL II

12.30 – 12.45 – Michał Staszewski – Zarządzanie reklamą. Wizerunek, fotografia, a dobra osobiste, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

12.45 – 13.00 – Piotr Poliszuk – Efektywność a atrakcyjność reklamy zewnętrznej w ładzie przestrzennym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

13.00 – 13.15 – Kinga Fedziuryna – Projekt reklamy zewnętrznej a przepisy środowiskowe, Politechnika Lubelska

13:15 – 13:30 – Sławomir KorusPrawo do ochrony wizerunku a fotografia imprez masowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

13.30 – 13.45 – zakończenie konferencji

 

linia

#konferencja #lublin #fotografia
#fotografia lublin #agencja fotograficzno szkoleniowa

loga-konferencja