Konferencja „Fotografia w przestrzeni publicznej”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Fotografia w przestrzeni publicznej”

 

Data: 29.09.2016 r., godz. 8.00 – 16.00

Miejsce: Inwestprojekt Lublin S.A., ul. T. Zana 38, sala szkoleniowa lok. 308, piętro III

Typ: ogólnopolska, naukowa, bezpłatna

Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Fundacja Absolwentów UMCS, pod patronatem Dziekana Prawa i Administracji UMCS.

Partnerzy: Agencja Fotograficzno-Szkoleniowa oraz Agencja Fotograficzna TERRA

koferencja-umcs

Opis konferencji:

Konferencja Naukowa poświęcona tematowi „Fotografia w przestrzeni publicznej”. Celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące zagadnienia szeroko pojętej fotografii istniejącej w przestrzeni publicznej oraz problemów związanych z jej funkcjonowaniem. Szczególnie ważne jest dla nas ujęcie natury prawnej, ale i ekonomicznej, socjologicznej czy etycznej oraz i inne cenne spojrzenia ściśle związane z tematem naszej konferencji.

Spotkanie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin nauki. Jesteśmy przekonani, że obecność badaczy będzie inspiracją do ciekawych dyskusji i stworzy możliwość podjęcia tematów trudnych, lecz istotnych dla lepszego poznania występowania zagadnienia fotografii w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby wypowiedzieć się w temacie, a reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych. Szczególnie liczymy na udział prawników, socjologów, etyków, psychologów, architektów a także fotografów.

Tematem sesji są kontrowersje wokół zagadnienia manipulacji obrazem. Proponujemy następujące konteksty prezentacji tematu:

  • fotografia jako forma reklamy
  • wizerunek a fotografia
  • fotografia w kontekście dóbr osobistych
  • fotografia a prawo autorskie
  • zaśmiecanie przestrzeni publicznej
  • to są jedynie propozycje – zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę.

Prosimy o przesyłanie abstraktów do dnia 26 września 2016 do godz. 23:59 na adres e-mail konferencjafotografia@gmail.com. Skontaktujemy się z osobami, których abstrakty zostaną wybrane w dniu 27 września 2016.

loga-konferencja