Od fotografii do pornografii

portretDziś słów kilka na temat bazowania na pięknie ludzkiego ciała. Głównym tematem dzisiejszego wpisu będzie akt oraz fotografowanie nagości zakrytej. Delikatnie też poruszymy temat  ludzkich uczuć, skupiając się na erotyce. Postaramy się przybliżyć  różnicę między fotografią aktu, a pornografią, która coraz częściej staje się dla wielu trudna do uchwycenia. Nie zabraknie też kwestii natury prawnej, gdyż są one wg nas bardzo istotne i dlatego powinny zostać omówione, jeżeli chce się kompleksowo spojrzeć na te zagadnienia.

W dobie ogólnie rozpowszechnionej fotografii cyfrowej oraz przy tak licznych portalach modowych, czy blogach fotograficznych, możemy napotkać niezliczone ilości zdjęć z udziałem rozebranych kobiet czy mężczyzn. Niestety, nie jest to równoznaczne z dużą ilością dobrego aktu w sieci. Często z masowością spada jakość i do  takiego też wniosku dochodzimy przeglądając zasoby internetu, poszukując naprawdę dobrych fotografii aktu.

Wiele osób uważa, że akt opiera się głównie na pięknym ciele. Jednak my jesteśmy przekonani, że ciało oraz to jak je przedstawimy, jest bardzo istotne, ale przy dobrej fotografii aktu czy nagości zakrytej, to twarz powinna skupiać większość uwagi. Akt od zawsze miał za zadanie przedstawiać nagie ciało człowieka i to nie tylko w fotografii, ale i w malarstwie czy rzeźbie. Do dziś uważa się go za podstawę artystycznego wykształcenia wielu dziedzin sztuki. Fotografując akty możemy skupiać się wyłącznie na modelu/modelce, którzy stanowić będą dla nas samodzielny temat, bądź ująć ich jako część większej kompozycji, dbając nie tylko o pierwszy czy drugi, ale i trzeci plan czy czasem przedplan.

akt

Dobry fotograf powinien znać granicę między erotyką a pornografią, choć dla wielu będzie to na tyle subiektywne, jak samo poczucie estetyki. Jak zatem znaleźć rozgraniczenie? Wg nas dużo daje oglądanie dobrych fotografii. Zapytacie pewnie, a gdzie takowych szukać? Myślimy, że nasza przykładowa lista wybitnych fotografów pozwoli na początek przyjrzeć się wybranym wirtuozom aparatu i ich twórczości. Już dziś polecamy zapoznać się z portfolio następujących fotografów: Jeff Bark, Aneta Bartos,  Andreas H. Bitesnich, Lucien Clergue, Gabriele Rigon  Christian Coign, Patrick Demarchelier, Patrick Demarchelier,  Tarun Khiwal, Bruno Bisang, Sacha Dean Biyan, Erwin Olaf, Sylvie Blum, Frank de Mulder, Steven Lyon, Stefan Rappo.  Naturalnie, nie jesteśmy w stanie wyczerpać w pełni tej listy, dlatego podajemy tylko kilka przykładowych nazwisk.

Pamiętajcie, że chociaż różnica między pornografią a erotyką jest niekiedy trudna do uchwycenia,
to ma daleko idące konsekwencje prawne
, o których w dalszej części naszego wpisu.

paragraf prawo i fotografia

Przestępstwo pornografii zostało określone przez polskie ustawodawstwo w art. 202 kodeksu karnego (dalej:KK). Nie zawiera jednak definicji legalnej, czyli wprost wskazanej w przepisach. Nie oznacza to jednak, że doktryna (prawnicy) nie wypracowali treści tej definicji. Przyjmuje się, że charakter pornograficzny mają takie wytwory, jak np. pismo, druk, fotografia lub film, które mają na celu wywołanie u odbiorcy tzw. efektu pobudzenia seksualnego. Ponadto zwraca się również uwagę na walory estetyczne wytworów. Oznacza to, że uznane za pornograficzne będą takie treści, które nie spełniają podstawowych standardów estetycznych, są wulgarne i prymitywne w swojej formie. Wyodrębnienie tego kryterium jest niezwykle ważne, ponieważ pomaga odróżnić pornografię od sztuki. Jednak jest to dość subiektywne kryterium, gdyż będzie się różnić w zależności od poczucia estetyki osoby oceniającej.

Istotą pornografii jest wytwarzanie oraz obrót materiałami przedstawiającymi inne osoby w trakcie czynności seksualnych lub osoby obnażone, tj. pozbawione okrycia intymnych części swojego ciała. Pornografia jest zjawiskiem szkodliwym społecznie, ponieważ wiąże się z poważnym naruszeniem ludzkiej godności. Zwraca się także uwagę na to, że może prowadzić do wielu przestępstw o charakterze seksualnym lub związanych z wykorzystaniem innego człowieka dla chęci zysku, np. w ramach handlu ludźmi.

Pomimo przyjęcia, że pornografia posiada negatywny wpływ, to nasz ustawodawca jedynie w ograniczony sposób zdecydował się kryminalizować (karać) osoby dorosłe za udział w czynnościach pornograficznych. Przyjęcie takiej koncepcji powoduje to, że zaprezentowanie treści pornograficznych drugiej osobie musi zostać jej narzucone. Osoba taka wbrew swojej woli i bez podejmowania jakichkolwiek czynności musi się zetknąć z wytworem pornograficznym. Odnosi się to przede wszystkim do zaprezentowania pornografii publicznie, np. poprzez powszechną reklamę. Mimo wszystko, wprowadzanie treści pornograficznych do internetu nie będzie przestępstwem, gdyż dostęp do internetu jest dobrowolny i wymaga w tym celu dokonania odpowiednich czynności, chyba że treści te są dokonywane z udziałem małoletniego lub pokazują przemoc. Podobnie jest z sex-shopami – wejście do nich jest przecież dobrowolne.

Jednakże w art. 202 § 3 KK jest zawarty bezwzględny zakaz m.in. produkcji, utrwalania lub sprowadzania w celu rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, tzw. pedopornografia, związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. Treść tego konkretnego paragrafu, jest istotna z punktu widzenia pracy fotografa. Bowiem przestępstwem jest produkowanie, czyli wytwarzanie treści pornograficznych m.in. przy pomocy zdjęć. Karze podlegać będą oprócz fotografa, inne osoby, które w jakikolwiek uczestniczyły w tym procederze, np. asystent.

Przepis art. 202 § 3 KK wprowadza szczególną ochronę dzieci, zakazując ich udziału w takim procederze, co jest oczywiście zrozumiałe. Jednak art. 202 § 4b KK wprowadza także pojęcie tzw. pornografii pozorowanej odnoszącej się do małoletniego, zakazując przechowywania, posiadania lub uzyskania dostępu do treści pornograficznych z jego udziałem, ale i też  z udziałem osoby dorosłej wyglądającej jak dziecko, czy treści przedstawiającej realistyczne obrazy nieistniejącego dziecka, np. animowanego (narysowanego).

Abstrahując od powyższego należy pamiętać, że utrwalanie treści erotycznych, czyli nie pornograficznych, będzie zawsze zgodne z prawem, pod warunkiem, że  osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej wyraziły zgodę na sfotografowanie ich, a działanie fotografa nie spełnia przesłanek opisanych w Kodeksie Karnym i nie będzie naruszało dóbr osobistych tych osób. Ponadto każdy fotograf, który zajmuje się fotografowaniem nagich ciał na terytorium RP powinien, przed rozpoczęciem rozbieranej sesji zdjęciowej, sprawdzić czy osoby, które będą fotografowane ukończyły 15 lat. Złamanie tego zakazu jest zagrożone sankcją pozbawienia wolności od roku do 10 lat (art. 202 § 4 KK). Mamy nadzieję, że nasze rady i sugestie przydadzą się Wam i pomogą nie tylko się zainspirować, ale i uniknąć problemów natury prawnej.

fotografia i pornografia

#akt #fotografia aktu #fotografia nagości zakrytej #erotyka #pornografia #różnica między erotyką a pornografią #fotograf lublin #fotografia lublin #najlepszy fotograf lublin #sesja indywidualna