Ślub w saunie, na zamku, nad jeziorem, nad morzem czy nawet w górach? Teraz to możliwe.

Marzy Wam się wyjątkowy ślub w dowolnej scenerii? Teraz zawarcie takiego ślubu cywilnego w niemalże dowolnym miejscu stało się realne. Pewnie niektórym z Was przeszło przez myśl, że chcielibyście zrezygnować z tradycyjnego ślubu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego, na rzecz czegoś innego – chociażby ślubu w plenerze. W zeszłym 2015 roku weszła w życie nowa Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego, która m.in. przewiduje, że pary mogą wziąć ślub także poza urzędem stanu cywilnego. Dotychczas było to możliwe tylko w szczególnych przypadkach – ze względu na pobyt w szpitalu czy zakładzie karnym. Jeden z artykułów ustawy stanowi, że kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, jeżeli wskazane miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy ceremonii oraz bezpieczeństwo jej uczestników.

Ania i Michał ślub w plenerze

pieniadzeNowa ustawa znacznie ułatwia kwestię możliwości pobrania się poza urzędem stanu cywilnego. Jednak jest to usługa dodatkowo płatna. Opłata tłumaczona jest tym, że  trzeba  pokryć np. koszt dojazdu i obecności urzędnika USC na takim ślubie. Narzuca się zatem pytanie – ile zapłacimy za ślub w plenerze? Kwestię opłat związanych ze ślubem cywilnym w plenerze reguluje art. 85 pkt 11 w/w ustawy:

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.7)).

paragraf ustawaCzyli jak to wygląda w praktyce? Ustawa zaznaczono, że opłata za ślub cywilny w plenerze nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia, które w chwili obecnej zbliżone jest do kwoty 4 tys zł, czyli cena ślubu cywilnego nie może być wyższa niż 1946,50 zł. Jednakże uzgodniono rozporządzenie, na mocy którego od narzeczonych pobierana jest opłata stała i niezmienna za ślub cywilny w plenerze, w wysokości tysiąca złotych. Mimo wszystko, aby wziąć ślub w plenerze należy spełnić pewne warunki, ponieważ nie każde miejsce nadaje się na taką uroczystość. To czy miejsce spełnia warunek, zależy od wyłącznej decyzji urzędnika, który jeżeli uzna, że któryś z tych warunków nie zostaje spełniony, odmówi udzielenia ślubu cywilnego w danym miejscu. Jeżeli jeszcze nie posiadacie fotografa na Wasz wymarzony ślub, napiszcie lub zadzwońcie do nas – kontakt znajdziecie tutaj.

Bądź na bieżąco, polub już dziś nasz profil na FACEBOOK’u

linia

#sesja ślubna w plenerze #zdjęcia ślubne w plenerze #ślub cywilny w plenerze #sesja zdjęciowa w Arkadii Nieborów #fotografia ślubna Warszawa #fotografia plenerowa Nieborów