CSR w naszej Agencji Fotograficzno-Szkoleniowej

W naszej Agencji Fotograficzno-Szkoleniowej za kluczowe stawiamy na przestrzeganie siedmiu istotnych obszarów z punktu widzenia CSR: praw człowieka, ładu korporacyjnego, etycznych zachowania wobec współpracowników, ochrony środowiska, dbałości o klientów, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego. Zależy nam na budowaniu coraz lepszych relacji z klientami, z przyjemnością włączamy się zatem w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz inwestujemy w rozwój pracowników. Dbamy o to by szybko reagować na zmieniające się oczekiwania i potrzeby konsumentów oraz dążeń do utrzymania ich lojalności wobec naszej marki i przede wszystkim usług firmy. csr

Ważną rolę na między naszą Agencją Fotograficzno-Szkoleniową, a klientami odgrywają też działania zmierzające do ograniczenia nierównego traktowania różnych grup społecznych w dostępie do produktów i usług. Zachęcamy również klientów do przekazywania informacji zwrotnej na temat usług i produktów naszej firmy oraz propagujemy zrównoważoną i świadomą konsumpcję. Na spotkaniach ws. sesji zdjęciowych czy podczas szkoleń m.in. proponujemy naszym klientom kawę i herbatę z certyfkatem Fair Trade, czyli pochodzącą z tzw. sprawiedliwego handlu. Kolejnym ważnym obszarem praktyk CSR naszej firmy, są działania na rzecz społeczności lokalnych m.in. organizujemy staże dla studentów lubelskich uczelni (informacja o praktykach dostępna jest tutaj) oraz prowadzimy dla nich szkolenia z zakresu fotografii i przedsiębiorczości.

Istotną rolę w firmie odgrywają również działania na rzecz ochrony środowiska, nie chodzi tu tylko o segregowanie śmieci, oszczędzanie prądu (przy stosowaniu oświetlenia LED) czy wody, ale i o wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu. Zmieniają się też na plus nasze relacje z dostawcami, którym coraz częściej stawia się wymagania pozaekonomiczne, np. o charakterze społecznym czy związanym z etyką biznesu. Wszystkie działania te mają mieć zarówno walor edukacyjny jak i mają też sprzyjać ograniczaniu kosztów, a przede wszystkim pozwala ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawić odbiór firmy w oczach klientów. Nasze przedsiębiorstwo jest w pełni przekonane o konieczności tworzenia strategii CSR, wynika to w dużej mierze z podjętych przez właściciela firmy studiów doktoranckich w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w innowacyjnej gospodarce. Sukcesywnie wprowadzana strategia pozwala zwiększać wyniki ekonomiczne. Co za tym idzie, ważnym działaniem jest, więc upublicznianie informacji związanych z działaniami CSR naszej firmy. Aktywność ta ma zachęcić i innych przedsiębiorców do zachowywania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, stąd też powstała potrzeba podzielenia się naszymi doświadczeniami.

CSR logo

#csr #agencja fotograficzno szkoleniowa #usługi fotograficzne